Развитие и отраслова структура на дървесината

Не е тайна, че именно добивът на дървесина е сред най-старите човешки дейности в българските земи и не само по тях. Дървесината притежава богати ценности  и широко приложение в стопанската дейност и бита на хората. В България ако се върнем на зад в годините, се вижда, че до Освобождението дърводобива не е била регламентирана дейност напълно официално. Въпреки това има редица ограничения пред безразборното сечене на горите в цялата страна. По – късно чак след Освобождението, когато започва да става уголемяването и разширяването на транспортното и жилищното строителство, и най- вече заради голямата необходимост от увеличаване на обработваемите земи, постепенно и дърводобивът се разширява, но напълно неконтролируемо. С развитието на някои отрасли и нуждата от все по качествени строителни материали, дървото става важен елемент.

В началото на 20 век в България има близо 50 дървообработващи предприятия. По късно започва и производството на фурнир и шперплати. От там нуждата от дървесинна суровина започва да нараства. Всеки един дом започва да бъде по добре подреден с интериорни мебели и се обръща внимание на качествени топлоизолация, която днес вече е стигнала своят апогей. През последните 50 години дърводобивната промишленост на страната успява да внася над 1млн.м3 дървесина. Не можем да не обърнем внимание и на дърводобива. Това е една важна дейност, която се осъществява в няколко горскостопански комбинати в страната и има няколко хиляди активни стопански субекти. Продукцията е необходима за строителството, дървообработващата, както и за целулозно-хартиената промишленост и задължителната вече дървесина за всякакви битови нужди на населението. Дърводобивът използва предимно иглолистни гори. Постепенно се наблюдава и увеличение на броят на активните стопански субекти, които са заети в горското стопанство и преди всичко в дърводобива.Светът не спира да се развива, а от там и всичко което е в него. От нас зависи кое ще успеем да запазим и съхраним и кое ще унищожим. Според вас в правилна посока ли се развива дърводобива?

Източник: Топ Майстор

Развитие и отраслова структура на дървесината

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *